Hz Yusuf 26 Bölüm 2008

fun tur · 18.839 views · 56.40 min · 28 Mei 2016
Hz. Yusuf, İsrail oğullarından Yakub (a.s)’ın neslinden gönderilen ilk peygamber olup, Mısır ahalisine gönderilmiştir. Babasının adı Yakub (a.s)’dır. Annesinin adı Rahil’dir. Hz. Yusuf, Küçük yaştayken annesi vefat etmiştir. Hz. Yusuf ve küçük kardeşi Bünyamin’in babaları olan Yakub (a.s)’ı şefkatle bakıp büyütüyordu. Annesinin vefatından sonra Hz. Yusuf halasının yanında kaldı ve halasının vefatından sonra tekrardan babasının yanına döndü. Hz. Yusuf rüyasında yedi veya on iki yaşlarındayken on bir yıldız, ay ve güneşin kendisine secde ettiklerini gördü ve bunu babası Hz. Yakub (a.s)’a anlattı ve babası da bu rüyayı bir yıldızın diğer oğulları güneşin kendisi, ayın da hanımı olduğu şeklinde tabir etti. Babası oğlu Hz. Yusuf’un ileride büyük nimetlere kavuşacağını ve ona peygamberlik verileceğini anlamıştı. Hz. Yakub (a.s) oğullarından Hz. Yusuf ve onun küçük kardeşi Bünyamin’i diğer hanımından kalan on oğlundan daha çok seviyordu. Bu sebepten dolayı Hz. Yakub (a.s)’ın diğer hanımından kalan on oğlu Hz. Yusuf’u ve onun küçük kardeşini çok kıskanıyorlardı. Kıskançlıklarından dolayı aralarında sinsice planlar kurup Hz. Yusuf’u kuyuya atmaya karar verdiler. Sonra babasından Hz. Yusuf’u kırlara götürmek için izin alıp uzaklara doğru gittiler ve Hz. Yusuf’a işkence uygulamaya başladılar ve bir müddet sonra atmayı kararlaştırdıkları kuyunun başına vardılar ve ipe bağlayıp kuyuya sarkıttılar. Kuyunun yarısına kadar varınca da ipi kestiler. Yûsuf aleyhisselâm suyun içine düştüğü sırada şu duâyı okudu: ”Ey gâib olmayan şâhit! Ey uzak olmayan Karib! Ey mağlup olmayan Gâlip! Beni bu musibetten kurtar. Bunun için bana bir çıkış yolu nasip et!” diye dua ediyordu.