Neden sahte hocalara reddiye yapıyorum? / Kerem Önder

İhramcızâde İlim Yayma · 919 views · 1.54 min · 13 Agu 2017
* HER SOHBETİNİZDE KÖTÜ HOCALARDAN BAHSETMEK ZORUNDA MISINIZ?

Soru: Hocam sizi bir yıldır takip ediyorum. İzlediğim hemen hemen her sohbetinizde bazı kötü hocalardan bahsetmeden geçmiyorsunuz. Gerçekten bu bozuk adamlardan bahsedip o güzel meclisi kirletmeye gerek varmı diye sormak istiyorum?

Cevap: Sevgili kardeşim;

Bir ziraatçi, tarlasını ekmeden önce topraktaki taşları temizlemek zorundadır. Bunu yapmadan direk tohum ekerse, ektiğinin mahsulünü alamaz ve zarar eder. Bid'at ehli hocaların fikirleri de, akıl ve kalp tarlalarının içindeki taşlar gibidir.

Bizim gibi, dini 14 asırlık ana caddede yaşayan dervişler talebe yetiştirirken, önce diliyle alim, fakat kalbiyle münafık olan din adamlarını deşifre etmeli ve bozuk inanışlarını anlatarak talebelerin kalplerindeki taşları birer birer ayıklamak zorundayızdır.

1'e 700 verecek faydalı ve bereketli ilim tohumlarını ekmek hemen bu temizlikten sonra gelmelidir.

Konu hakkında, İki binin Müceddidi Şeyhimiz İmam-ı Rabbani (rahmetullahi aleyh) şöyle der:

"...Toprak gibi yetişdirici kuvveti işletmemek, oraya birşey ekmemekle veyâ zararlı, zehrli tohum ekmekle olur. Bu ikincisinin zararı, bozukluğu, birincisinden kat kat dahâ çokdur. Zehrli bozuk tohum ekmek, dîni, din derslerini, dinden haberi olmayanlardan öğrenmek ve din düşmanlarının kitâblarından okumakdır. Çünki, din câhilleri, nefsine uyar, keyfi peşinde koşar. Dîni, işine geldiği gibi söyler. Karşısındakinin de nefsini azdırır ve kalbini karartır. Çünki din câhilleri, din dersi verirken, islâmiyyete uygun olmıyanı uygun olandan ayıramaz. Gençlere neleri ve nasıl anlatmak lâzım geldiğini bilemez. Kendi gibi, talebesini de câhil yetişdirir. Birçok şeyler okuyup ezberlemekle, [başka ilm kollarında söz sâhibi olmakla, fen ve san’at şu’belerinde ihtisâs kazanmakla] insan din adamı olamaz ve din bilgisi veremez.

Bir din âlimi, gençlere din öğreteceği zemân, bunlara önce, dinsizler, islâm düşmanları [ve câhil din adamları] tarafından şırınga edilen, yanlış propagandaları, iftirâları anlayıp, anlatıp, onların temiz ve körpe kafalarını bu zehrlerden temizler. Zehrlenen rûhlarını tedâvî eder. Sonra, yaşlarına, anlayışlarına göre, İslâmiyyeti ve meziyyetlerini, fâidelerini, emirlerindeki ve men’lerindeki hikmetleri, incelikleri ve insanlığı saadete ulaşdırdığını, onlara yerleşdirir. Böylece gençlerin rûh bahçelerinde derdlere devâ, rûhlara gıdâ olan nefis çiçekler yetişir. Böyle bir din âlimini ele geçirmek, en büyük kazançdır. Onun bakışları, rûhlara işler. Sözleri, kalblere te’sîr eder. Dîn-i islâmı, hâzır lokum gibi yutmak, susuz kalmış iken, soğuk şerbet içip ciğerlerine kadar serinliyebilmek, ancak böyle bir Allah adamının sunması ile mümkindir. Allahü teâlâ, hepimizi Muhammed aleyhissalâtü vesselâmın doğru yolundan ayırmasın! Âmîn.
Çünkü insanları dünyâ ve âhıret râhatına kavuşduran, ancak bu yoldur.

Şu fârisî beyt ne güzel söylenmişdir.

Arabistândan doğan, Muhammed “aleyhisselâm”,
İki cihânda, üstün Odur, hemân!
Kara toprak altında kalsın, her an,
Onun kapısında, toprak olmayan!" (İmam Rabbani - 23. Mektup)


Hz. Ömer (radiyallahü anh): "Bu ümmet hakkında en çok korktuğum, ilim sahibi olan münafıktır." buyurarak en büyük endişesini dile getirmiştir. "Bilgili münafık nasıl olur?" sorusuna ise, "Dilleri ile alim, kalp ve amelleri ile cahil olmakla!" şeklinde cevap verir.

"Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, keyfinin peşine düşen ve işi haddini aşmak olan kimseye itaat etme!" (Kehf 2)

Web / keremonder.com
Facebook / Kerem Önder
Twitter / keremonder1
İnstagram / Kerem Önder